Tag Archive for BTW

Nieuw BTW nummer voor eenmanszaken

Het duurt nog even maar uiterlijk einde van dit jaar ontvangen alle eenmanszaken een nieuw BTW nummer. Hiermee komt er een einde aan het gebruik van je Burgerservicenummer (BSN)  als BTW nummer.

Op dit moment is in het huidige BTW nummer het BSN herkenbaar. Als ondernemer ben je verplicht om dit BTW nummer op je facturen te vermelden en ook in andere correspondentie of je website kan het BTW nummer vermeldt staan. Daarmee is je BSN openbaar en maakt het je kwetsbaar voor diegenen die misbruik maken van deze informatie om identiteitsfraude te plegen.

Als gevolg daarvan heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in december 2018 besloten om aan de minister van Financiën met ingang van 1 januari 2020 een verwerkingsverbod op te leggen voor het verwerken van het BSN nummer in het BTW nummer. Dit is nl. in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Naar aanleiding hiervan gaat de belastingdienst aan alle eenmanszaken een nieuw BTW nummer toekennen. Hierin is het BSN nummer niet meer herkenbaar. Naar verwachting ontvang je dit nieuwe nummer eind 2019.

Dit betekent ook dat je jouw administratie per 1 januari 2020 moet aanpassen, denk aan:

  • vermelden van het nieuwe BTW nummer op je verkoopfacturen (stel evt. aankoop nieuw drukwerk nog even)
  • voor inkopen uit andere EU landen geeft je het nieuwe nummer aan je leverancier
  • koppel het nieuwe nummer met EORI-nummer / vergunning Nederlandse douane
  • Pas je administratiesoftware aan voor opgaven BTW, ICP enzovoorts

 

 

BTW en Zonnepanelen

De Belastingdienst heeft de wijze voor het terugvragen van BTW op zonnepanelen vereenvoudigd.

Wat dit precies betekent hangt af van jouw specifieke situatie.

A) Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt je nog niet aangemeld als ondernemer voor de BTW

Doe dat alsnog met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Wanneer de belastingdienst geen verdere vragen heeft, ontvang je een BTW-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen vraag je de BTW over de zonnepanelen terug. Dit kan óók als je de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor en de BTW nog niet hebt teruggevraagd..

B) Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt je aangemeld als ondernemer voor de BTW. Maar je hebt nog geen BTW-aangifte gedaan over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht

Heb je eerder BTW-aangifte gedaan over een ander tijdvak? Of in ieder geval nog geen BTW-aangifte gedaan over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht? Vraag je belastingkantoor dan om u een BTW-aangifte te sturen over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Deze vul je in en stuur je terug waarmee je de BTW over de zonnepalen terugkrijgt. Dit kan óók als je de zonnepanelen hebt gekocht in 2013 of daarvoor en nog geen teruggaaf van BTW over het juiste tijdvak hebt gevraagd.

Voor zowel A en B geldt:

Door de kleineondernemersregeling* hoef je meestal maar 1 keer BTW aan te geven: alleen over het aangiftetijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Daarom ontvang je ná dat tijdvak geen BTW-aangiften meer. Hierdoor is het niet meer nodig om een ontheffing van administratieve verplichtingen aan te vragen om ervoor te zorgen dat je geen BTW-aangiften meer krijgt.

  1. Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt je al wel aangemeld als ondernemer voor de BTW. En je ontvangt nog  regelmatig BTW-aangiften die je moet terugsturen

Ben je alleen maar ondernemer voor de BTW omdat je zonnepanelen hebt ? En krijg je nu nog regelmatig BTW-aangiften? Dan stopt dat binnenkort. Hierover krijg  je een brief.

C) Je bent een particulier met zonnepanelen en hebt BTW-aangifte gedaan over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Maar het verzoek om teruggaaf van BTW over de zonnepanelen is afgewezen

Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure tegen je afgewezen verzoek? Dan zal het verzoek om teruggaaf alsnog worden toegekend.
  • Zit je niet in een lopende bezwaar- of beroepsprocedure over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht? Of is je bezwaar of beroep afgewezen? Dan kun je helaas géén BTW meer terugvragen.
  • Loopt er nog een bezwaar- of beroepsprocedure die te maken heeft met de BTW over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht, maar niet gaat over de teruggaaf van BTW op zonnepanelen? Je kunt alsnog de BTW over de zonnepanelen terugvragen in die procedure.

Meer weten of hulp? Bel of mail mij gerust.

* voor meer info over de kleineondernemersregeling zie:                 http://bit.ly/2Frphwd