Woningcorporaties

Steeds vaker investeren woningcorporaties in hun verantwoordelijkheid door huurders met financiële zorgen hulp te bieden middels voorlichting en/of budgetcoaching met als resultaat dat het aantal huisuitzettingen door huurachterstand gedaald is.
Onderzoek heeft aangetoond dat vroegtijdige signalering en aanpak woningontruimingen voorkomt en de kans op een oplossing vergroot.

Enkele cijfers;
• 31% daling van het aantal woningontruimingen bij woningcorporaties;
• bij 42% van de thuisgetroffen schuldenaren is verdere escalatie voorkomen;
• 38% van de benaderde schuldenaren was niet eerder bekend bij de hulpverlening.

Ook een woningcorporatie kan de taak op zich nemen om de financiële zelfredzaamheid van haar huurders te verhogen, al is het alleen maar omdat op die manier ook de huurachterstanden teruggedrongen worden.

Hiervoor kan ik de woningcorporatie diversen mogelijkheden bieden:

  • Het aanbieden van een cursus. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2,5 uur. De cursus is niet geschikt voor huurders met acute problemen. Voor deze personen moet eerst een oplossing gezocht   worden voor de problemen voordat zij kunnen deelnemen.
  • Het aanbieden van verschillende workshops, o.a. Thuisadministratie, Geld en Opvoeden of Haal je voordeel
  • Het aanbieden van hulp aan huis middels budgetcoaching (bijv. bij     huurachterstand van 2 maanden of bij structureel te laat betalen van de huur, maar in ieder geval voordat de deurwaarder wordt ingeschakeld).
  • Het houden van een spreekuur waar mensen zich kunnen wenden met vragen.
  • Informatie/column in de nieuwsbrief