Particulieren

Mensen komen steeds vaker in financiële problemen. Verandering in persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld ontslag, echtscheiding of overlijden van de partner, maar ook ziekte kunnen tot gevolg hebben dat u het financieel niet meer redt en er behoefte ontstaat aan begeleiding.

varkentje

Ik kan u helpen om weer grip op uw financiële situatie te krijgen of indien nodig tijdelijk uw administratie voor u te verzorgen totdat u het zelf weer kunt.

Belangrijk daarbij vind ik dat u zelf verantwoordelijk blijft en dat we samen met behulp van een plan van aanpak er voor zorgen dat uw financiële zaken weer op orde komen en blijven!

blij varkentje

 

Ik ken geen wachttijden en u kunt rekenen op deskundig advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie.