Archive for Nieuws

Financieel misbruik van ouderen komt vaker voor dan je denkt!

Onlangs was het wederom (en terecht) in het nieuws. Misbruik van een zwakkere medemens, in dit geval een dementerende oudere, die financieel werd kaalgeplukt door een ver familielid die de financiën verzorgde. Het raakt me. Wat voor iemand ben jij als je onrechtmatig geld toe-eigent, geld wat niet voor jou is, al heeft iemand er nog zo veel van!

Een dergelijk misbruik door familieleden, kennissen en ja ook  ‘professionele zorgverleners’ zoals een schuldhulpverlener, budgetbeheerder of bewindvoerder kan wat mij betreft niet vaak genoeg in het nieuws komen. Hoe vervelend ook voor de beroepsgroep die het wel goed doet.

Je kunt echter voorkomen dat jouw familielid slachtoffer wordt van misbruik. En dat is zorgen voor inzicht!

Het is belangrijk dat je volledig inzicht hebt in de transacties die er plaats vinden. Een periodiek overleg met daartoe aangewezen familieleden is echt niet vreemd voor een betrouwbare hulpverlener. Transparantie ofwel laten zien als hulpverlener waar je mee bezig bent is voor mij een vereiste. Het komt wel eens voor dat men zegt: “ach die afschriften hoef je me niet te laten zien, ik vertrouw je wel”. Maakt mij niet uit, die afschriften worden altijd getoond.

Als de geestelijke of lichamelijke toestand minder wordt en iemand zelf geen overzicht meer kan houden dan is het mogelijk om diverse taken over meerdere personen te verdelen en afspraken te maken over regelmatig overleg met elkaar hierover. Ook hier geldt dat er transparantie moet zijn. Stel een maandbudget op en zorg dat  de administratie toegankelijk is voor ieder die daar mee te maken heeft. Eventueel kan een toezichthouder benoemd worden (bijvoorbeeld een notaris) die er voor zorgt dat de gevolmachtigde de taken uitvoert zoals dat gewenst is.

Mijn advies aan ouderen is dan ook: regel en bespreek financiële zaken wanneer je daar nog goed toe in staat bent. En bespreek met àl je kinderen hoe je dat geregeld wilt hebben.

Meer weten of vragen over hoe dit aan te pakken? Ik help je graag!

Gratis proefberekening aangifte inkomstenbelasting!

Niet iedereen in Nederland is verplicht om aangifte inkomstenbelasting te doen en krijgt dan meestal  ook geen uitnodiging van de belastingdienst om aangifte te doen.

Toch kan het in een aantal gevallen zinvol zijn om een proefberekening te maken.

Is de volgende situatie op jou van toepassing?

* je hebt maar een deel van het jaar een baan gehad

* je hebt zelf geen inkomen maar wel een partner met inkomen?

Dan heb je recht op de algemene heffingskorting. Voor 2014 is het bedrag € 1.262,=

* je hebt extra kosten gemaakt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of studie

* je inkomen schommelt jaarlijks

Als je het ene jaar meer verdient dan het andere dan is middeling misschien iets voor jou. Je betaald dan belasting over het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.  Dat levert vaak een belastingvoordeel op!

Bel of mail voor de checklist aangifte inkomstenbelasting en je weet binnen enkele dag of jij ook geld terug krijgt!

De proefberekening is gratis. Krijg je niets terug dan hoef je ook niets te betalen.

Krijg je wel geld terug dan betaal je het gewone tarief.

 

 

Volg interessante nieuwsberichten op Facebook!

Al het nieuws over administratie, financien en budgetteren verzamel ik op mijn facebookpagina: https://www.facebook.com/administratiesupportboxtel

Abonnement opzeggen

 

Van een van mijn cliënten kreeg ik de volgende vraag:

Ik heb een tijdje geleden mijn abonnement op het televisieblad telefonisch opgezegd. Toch kreeg ik een acceptgiro voor het nieuwe abonnementsjaar. Ik heb niet betaald want ik had opgezegd. Nu krijg ik een aanmaning van het incassobureau. Moet ik deze betalen?

Ik kom het helaas vaker tegen in mijn praktijk. Mensen menen te hebben opgezegd maar kunnen dit later niet aantonen en dan zit je zomaar vast aan een nieuw jaar en als je dit niet betaald komen daar dan nog de extra incassokosten bij.

Het klopt dat er heel vaak de mogelijk wordt geboden om ook telefonisch een abonnement op te zeggen. Ik adviseer mensen echter om zoveel mogelijk schriftelijk op te zeggen. Bewaar zelf een kopie van je brief en vraag om een bevestiging van de opzegging. Zo kun je later aantonen dat je het abonnement tijdig hebt beëindigd en voorkom je extra kosten voor iets wat je niet meer wilt ontvangen of waar je niet meer aan wilt meespelen.

De Wet van Dam:

Per 1 december van vorig jaar geldt de Wet Van Dam. Deze wet zorgt er voor dat je minder lang aan een stilzwijgende verlenging van een abonnement vastzit. Ook kun je  sneller opzeggen. Tot 1 december 2011 was het nog mogelijk om een contract stilzwijgend met 1 jaar te verlengen. Nu is dat beperkt tot maximaal 1 maand.

Let wel: voor een aantal abonnementen en lidmaatschappen bestaan aparte regels.

Denk dan bijvoorbeeld aan het lidmaatschap bij een vereniging (bijvoorbeeld de ANWB). Hier blijft gelden dat het lidmaatschap met een jaar verlengd kan worden wanneer je niet voor een bepaalde periode opzegt. Sportscholen vallen hier over het algemeen niet onder en na je eerste lidmaatschapsjaar kun je dus wel per maand opzeggen.

En bijvoorbeeld voor abonnementen van nieuwsbladen en tijdschriften geldt dat het abonnement met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengd mag worden en dat je uiterlijk voor het einde van de 2e maand moet opzeggen anders zit je weer 3 maanden vast aan het abonnement.

Ook zijn in de Wet Van Dam de nieuwe regels voor de manier van opzeggen geregeld.

Volgens deze regels moet je kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop het abonnement is afgesloten. Dus zou een telefonische of online opzegging ook voldoende moeten zijn. De praktijk zal het leren. Noteer bij een telefonische opzegging dan ook altijd de datum waarop je hebt gebeld en de naam van de medewerker die je hebt gesproken. Vraag om een bevestiging. Bij een online opzegging kun je de bevestiging uitprinten.

Tip: als je een nieuw abonnement afsluit, noteer dan de datum waarop het abonnement afloopt in je agenda. Hou hierbij rekening met de opzegtermijn en tel dan 1 of 2 maanden terug in je agenda zodat je het abonnement altijd op tijd kunt opzeggen.

Meer weten? Neem contact op via info@budgetcoachboxtel.nl

Financiële problemen bij werknemers grote kostenpost voor werkgevers

 

Bron: Nibud 15 november 2012

 

Steeds meer bedrijven raken betrokken bij de financiële problemen van hun personeel, met vergaande financiële gevolgen voor het bedrijf zelf. Dit blijkt uit een peiling onder personeels- en organisatieprofessionals, die het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft gehouden in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland).

79% van de ondervraagde bedrijven heeft werknemers met financiële problemen. 75% heeft te maken met loonbeslagen, die ieder minimaal een uur verwerkingstijd kosten. Verlies aan productiviteit van de werknemer wordt op minimaal 20% geschat. Daarnaast zien werkgevers veel ziekteverzuim en verzoeken om voorschot op het loon. Nibud adviseert bedrijven preventiebeleid te ontwikkelen om hogere kosten te voorkomen.

 

Hoge kosten en mogelijk ontslag

De aanwijzingen dat een werknemer financiële problemen heeft zijn divers. Zich regelmatig ziek melden, concentratieproblemen en zelfs fraude of diefstal kunnen hier tekenen voor zijn. Loonbeslag is het meest genoemde teken van financiële problemen. Uit de peiling van het Nibud en Divosa blijkt voor het eerst welke kosten voor werkgevers hiermee gepaard gaan. Het verwerken van één loonbeslag kost voor 50% van de bedrijven maximaal een uur. Voor 25% echter tussen de 1 en 3 uur en een kwart geeft aan er zelfs meer dan 3 uur mee bezig te zijn. Een grote kostenpost, vooral gezien het gegeven dat de helft van de bedrijven een stuk of 10 loonbeslagen per jaar afhandelt.

De (financiële) impact op het bedrijf is echter nog groter als er gekeken wordt naar het ziekteverzuim en de afname van productiviteit van werknemers. Het ziekteverzuim van de werknemers ten gevolge van financiële problemen schat de helft van de werkgevers in op 9 dagen of meer. Het verlies aan productiviteit wordt door de helft van de deelnemers geschat op 20 procent of meer. Bij een fulltime aanstelling betekent dat dus 1 dag waarop de werknemer niet productief werkt. Het Nibud ziet een oplossing voor deze hoge kosten door te investeren in preventie en adviseert bedrijven de kosten en baten hiervan goed in beeld te brengen. De financiële problemen drukken namelijk zwaar op de werkgever en zijn voor 30% van de werkgevers zelfs reden tijdelijke contracten van deze werknemers niet te verlengen.

Preventiebeleid

Slechts 13% van de werkgevers in de peiling voert preventief beleid uit. 30% van de ondervraagden geeft aan de werknemers wel te willen ondersteunen maar niet te weten hoe ze dat kunnen aanpakken. Reden voor het Nibud de dienstverlening aan werkgevers nog verder uit te breiden. Het Nibud biedt daarom nu gratis materialen voor werkgevers aan op Nibud.nl/werkgevers. Daarnaast adviseert het Nibud een Peiling op maat uit te laten voeren. Het Sociaal Fonds Taxi was hierin de eerste en kreeg naar aanleiding van deze eigen peiling praktische handvatten om met de financiële problemen van zijn werknemers aan de slag te gaan. Het belangrijkste advies voor werkgevers is om met de werknemer in gesprek te gaan om problemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium aan te pakken. Een Nibud-coach kan voor bedrijven een antwoord zijn op de vraag hoe ze dit moeten aanpakken.

Oorzaken voor financiële problemen

De belangrijkste oorzaak van financiële problemen bij werknemers is volgens de werkgevers een verandering in de relationele sfeer, bijvoorbeeld een echtscheiding (67%). 60% van de werkgevers geeft aan dat de betreffende werknemers op te grote voet leven of slordig zijn in hun administratie (55%). Ook geeft meer dan de helft van de werkgevers aan dat een gebrek aan vaardigheden een oorzaak van het probleem is. Volgens het Nibud is hier nog winst te behalen, door tijdig in te grijpen en de werknemer te begeleiden.

Sociale Werkvoorziening

De peiling is niet alleen onder reguliere bedrijven gehouden, ook is er gekeken naar financiële problemen bij bedrijven in de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). De uitkomsten van deze peiling laten zien dat SW-bedrijven vaker in aanraking komen met financiële problemen van werknemers dan werkgevers van reguliere bedrijven (100% vs. 79%). Als oorzaak van de problemen bij de werknemers van SW-bedrijven worden psychologisch redenen en het niet begrijpen van brieven van instanties het meest genoemd. Er is dan ook een grote behoefte bij de SW-bedrijven aan voorlichting voor werknemers in de vorm van materialen of een cursus. Ook deze bedrijven vinden op de nieuwe pagina Nibud.nl/werkgevers (gratis) voorlichtingsmaterialen die zij kunnen gebruiken binnen hun bedrijf, materialen voor zowel P&O-professionals als werknemers.

Over de peiling

In totaal hebben 547 Personeel & Organisatieprofessionals aan de peiling deelgenomen. De peiling onder SW-bedrijven is ingevuld door 80 professionals. De peiling is uitgevoerd in samenwerking met Divosa in de periode van 12 september tot 16 oktober 2012.

 

Mensen met schulden niet serieus genomen’

(bron: De Telegraaf 29 juni 2012)

DEN HAAG – Veel mensen met schulden die aankloppen bij de schuldhulpverlening in hun gemeente, voelen zich niet serieus genomen. In hun ogen wordt er altijd van uitgegaan dat ze zelf schuldig zijn aan hun penibele financiële situatie, terwijl dit lang niet altijd terecht is. Zij ervaren de overheid vaak als obstakel bij het oplossen van hun problemen.

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer zegt in een rapport, dat vrijdag wordt gepubliceerd, dat hij daarover de nodige klachten heeft ontvangen van schuldenaren. Hij vindt daarom dat mensen in financiële nood met meer respect moeten worden behandeld.

Volgens de ombudsman komt uit de klachten het beeld naar voren dat schuldenaren vaak lang moeten wachten voor een eerste gesprek plaatsvindt met de schuldhulp. Uit rondetafelgesprekken bleek dat de bureaucratie de laatste jaren is toegenomen. „Schuldenaren klagen ook dat niet direct contact wordt gelegd met schuldeisers. Hierdoor lopen bestaande schulden op en soms ontstaan hierdoor ook weer nieuwe schulden.”

Bovendien lopen door toedoen van de overheid, schulden soms onnodig op, constateert Brenninkmeijer. Veel mensen klaagden in de eerste maanden van 2012 over de onterechte verrekening van lopende toeslagen (bijvoorbeeld voor huur en zorg). Vooral mensen met lage inkomens kwamen daardoor acuut in de financiële problemen. De overheid zou ook als schuldeiser steeds vaker dwarsliggen.

Schuldhulp moet niet alleen oog hebben voor de financiële problemen, aldus de ombudsman. Vaak zijn er meerdere problemen en diverse hulpverleners betrokken. Het komt voor dat schuldenaren bij diverse hulpinstanties op de wachtlijst staan, waardoor de schuldenproblematiek onnodig wordt vertraagd.

Brenninkmeijer waarschuwt ervoor dat brede en toegankelijke schuldhulp in gevaar dreigt te komen. Meer mensen kunnen de eindjes niet aan elkaar knopen, terwijl er bij de overheid minder geld is om die mensen te helpen. Er kan volgens hem meer worden gedaan aan preventie. Hij ziet dat jongeren steeds vaker worden geconfronteerd met geldzorgen. De overheid zou hen vaker op tijd bewust moeten maken van de risico’s.

 

NU zaterdag 14 april: geen cent meer te makken

Steeds meer mensen kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen. Het neemt zulke grote vormen aan dat ze zelfs geen geld meer hebben voor eten. En dus zijn ze overgeleverd aan de voedselbank. Het gaat niet alleen om mensen die al in de bijstand leven, maar ook juist gezinnen voor wie tot voor kort nog niet zoveel aan de hand was. Vóór de economische crisis.

Want veel mensen met een middeninkomen worden nu geraakt. Hun koophuizen worden bijvoorbeeld minder waard, terwijl ze nog met torenhoge hypotheken, afbetalingen en schulden zitten. En als je dan ook  nog je baan kwijtraakt, dan staat het water je aan de lippen. Juist deze mensen kloppen nu ook aan bij de voedselbank.

De voedselbanken kunnen inmiddels de druk niet meer aan. Alleen al in de eerste drie maanden van 2012 hebben net zoveel mensen zich gemeld voor een voedselpakket als in heel 2011. De welvaart in Nederland lijkt voorbij. Hoe kunnen we de nieuwe armlastigen helpen?

De voedselbanken zitten verlegen om producten die ze aan arme personen en gezinnen uitdelen. Moeten de beterbedeelden een bijdrage gaan leveren zodat iedereen in Nederland fatsoenlijk te eten heeft? Bijvoorbeeld een extra brood kopen bij de supermarkt en dat doneren aan de voedselbank. Kunnen we die solidariteit opbrengen? Of moet iedereen zijn eigen boontjes maar doppen?

Jarenlang hebben we op te grote voet geleefd, nu is het tijd om de broekriem aan te halen. Hebben we het in Nederland eigenlijk wel zo slecht? Waar ligt de grens van de armoede?

NU zaterdag live om 21.10 uur op Nederland 2 vanuit het Geldmuseum in Utrecht: Debat op 2 over armoede in Nederland.

 

Workshop “Over Geld & Opvoeden”

Crisis of niet, omgaan met geld is van alle tijden. En dat kun je niet jong genoeg leren.

Maar kinderen opvoeden is best lastig. Zeker als het gaat om geldzaken. Toch is het belangrijk dat u uw kinderen goed leert omgaan met geld. Ze leren dan in het klein wat ze later in het groot moeten kunnen. Maar hoe pakt u dat aan? Vanaf wanneer geeft u zak- en kleedgeld? En hoeveel dan?

Zijn dit vragen waar u met andere ouders over zou willen praten onder begeleiding van een deskundige? Dan is deze workshop Over Geld & Opvoeden iets voor u!

Over Geld & Opvoeden is bedoeld voor ouders met kinderen vanaf 6 jaar. Tijdens deze avond leren ouders hoe ze hun kinderen goed kunnen leren om met geld om te gaan. Ze krijgen handvatten om zelf het goede voorbeeld te geven.

DATUM:          donderdag 8 maart 2012

AANVANG:     19:30 tot 21:30 (ontvangst vanaf 19:00)

WAAR:            Gemeenschapshuis De Rots

ADRES:           Nieuwe Nieuwstraat 7 Boxtel

KOSTEN:         € 20,00  contant te voldoen

(Incl. een handig naslagwerk en                                                                               koffie en thee)

AANMELDEN BIJ:    Heleen van Minderhout

TEL:                           06-12989457

E-MAIL:                    heleen@budgetcoachboxtel.nl

 


Interview Omroep Brabant

Interview bij Omroep Brabant

Op 6 december jl. werd ik gebeld door Omroep Brabant.

Of ik aanwezig wilde zijn bij het programma “Onder ons”. Leuk!

En natuurlijk wil ik graag vertellen wat het werk van de budgetcoach inhoudt en waarom het zo belangrijk is om al in een vroeg stadium hulp te vragen en hulp te bieden wanneer mensen problemen krijgen met hun huishoudboekje.

Klik op deze link om de uitzending te bekijken:

Onder ons – armoede

Aan tafel zat ook een wethouder van de Gemeente Uden die vertelde over de pilot die de Gemeente gestart is en waarbij ze werken met 30 vrijwilligers.

In de nieuwe Wet Schuldhulpverlening is vastgelegd dat ook Gemeenten meer aandacht moeten gaan besteden aan Preventie en Nazorg. Op dit moment zien we dan ook steeds vaker dat Gemeenten vrijwilligers inzetten. Ze moeten immers meer doen met minder middelen.

Een samenwerking tussen de professionele budgetcoach en de gemeente zou een mooie oplossing zijn en zal zeker ook kostenbesparend werken.

De budgetcoach biedt maatwerk, komt bij de mensen thuis en zorgt er door middel van een  persoonlijke aanpak (maatwerk!) voor dat mensen zelf leren hoe om te gaan met hun huishoudboekje. Dit met als doel dat zij zelfstandig hun financiële huishouding kunnen voeren en leren wat te doen als er toch geldproblemen ontstaan. En dat is een hulp die mijns inziens niet kan worden ingevuld door vrijwilligers. Hoe goed bedoeld ook.

 

 

Overheid wordt rijk van niet aangevraagde toeslagen en belastingteruggaven.

Ik kom het in mijn eigen directe omgeving al vaak tegen, maar ook bij mijn cliënten gaat er veel geld verloren door niet aangevraagde toeslagen en/of belastingteruggaven. Het is natuurlijk niet voor niets dat financiële hulpverleners ook als taak hebben om naar inkomensverruimende maatregelen te kijken.

Maar, is het geen taak van de overheid om de burgers te wijzen op al dat geld dat ze mislopen?

Voor velen misschien een extraatje maar voor vele anderen iets waardoor het maandelijks budget sluitend gemaakt kan worden of zelfs ruimte geeft om te sparen.

Jongeren:

Jongeren met een bijbaantje krijgen al snel de ingehouden loonheffing terug en heb je verschillende banen gehad in een jaar, evt. in combinatie met een uitkering, dan loont het zeker ook de moeite om even een aangifte in te vullen. Dat kan digitaal via internet en is niet moeilijk.

Op de site van de belastingdienst kun je namelijk  eenvoudig met het programma Krijg je geld terug? berekenen òf en hoeveel je geld terugkrijgt.  Je hebt daarvoor alleen je jaaropgaven nodig van het jaar waarover je geld wilt terugvragen. Dat kan tot maar liefst 5 jaar terug!

Mijn zoon van 20 kreeg over 2010 ruim 400 euro terug!

Volwassenen en gezinnen:

Ook volwassenen met bijvoorbeeld kinderen en een parttime baan kunnen een aardig bedrag terugkrijgen .

Zo maar een voorbeeld:  vrouw van 45 verdient ca. 650 bruto per maand. Ze heeft 2 schoolgaande kinderen  van 13 en 16 jaar. Haar partner krijgt niets terug maar hoeft ook geen belasting te betalen. Er is geen eigen woning.  De vrouw ontvangt over het jaar 2010 maar liefst ruim 900 euro aan belasting terug!

Toeslagen:

Ook loont het de moeite om te controleren of je recht hebt op één van de toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang of een kindgebonden budget. Deze toeslagen kun  je niet met terugwerkende kracht aanvragen dus dat geld loop je echt mis als je het niet op tijd aanvraagt. (uitzondering is als je uitstel voor aangifte inkomstenbelasting hebt aangevraagd, dan kan het nog wel)

Op de site www. toeslagen.nl kun je een proefberekening maken. Wat heb je daar voor nodig?

  • Je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting of je            jaaropgaven/loonstrook van elke werkgever
  • Voor de huurtoeslag: het kale huurbedrag van de woning
  • Voor de kinderopvangtoeslag: de rekening of offerte van de               kinderopvang

Een verraderlijk addertje bij de toeslagen vind ik, dat als je in het jaar meer gaat verdienen, je het risico loopt dat je teveel ontvangen toeslag moet terugbetalen. Ga je meer werken of meer verdienen? Pas dan direct je toeslag aan!

Zou het niet mooi zijn dat wanneer je een huurwoning hebt, je verhuurder standaard kijkt of je in aanmerking komt voor een toeslag. Datzelfde geldt voor de zorgverzekering, de kinderopvang enz.

Ik zou het toejuichen. Wat vind jij?

Meer weten of hulp nodig bij je aanvraag (je toeslag voor 2011 kan nog steeds aangevraagd worden): mail vrijblijvend naar heleen@budgetcoachboxtel.nl of bel 06-12989457!