BTW en Kleine Ondernemersregeling (KOR)

In de praktijk zijn veel ondernemers niet op de hoogte van de Kleineondernemersregeling (KOR) en laten daardoor geld liggen. Daarom hier een korte uitleg van deze regeling.

Als je in een jaar minder dan € 1.883,= aan BTW hoeft te betalen dan kom je in aanmerking voor belastingvermindering of hoef je zelfs helemaal geen BTW af te dragen.

Dit wordt de Kleineondernemersregeling ofwel KOR genoemd.

Om voor deze KOR in aanmerking te komen moet je voldoen aan 4 voorwaarden. Deze zijn:

  • je hebt een eenmanszaak of je maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (VOF of maatschap) en geldt niet voor rechtspersonen
  • je hoeft na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883,= te betalen per boekjaar
  • Je bent gevestigd in Nederland
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW (*)

Hoe werkt deze vermindering?

Te betalen BTW is                   Vermindering

€ 1.883,= of meer                  geen vermindering

> € 1.345,= tot €  1.883,=     de vermindering is 2,5 x                                                            (1883 – te betalen btw bedrag)

€ 1.345,= of minder               de vermindering is gelijk aan het                                                de betalen btw bedrag dus per                                                    saldo niets te betalen

Als je € 1.345,= of minder BTW hoeft te betalen en dus per saldo helemaal niets en je verwacht dat dit ook de komende jaren zo is dan kun je ontheffing aanvragen voor de administratieve verplichtingen. Je hoeft dan ook geen BTW aangifte meer te doen.

Als je gedurende het jaar al weet dat je in aanmerking komt voor vermindering dan kun je bij je maand – of kwartaalaangifte de vermindering ook al verrekenen.

Meer informatie of hulp bij je aangifte? Bel of mail gerust!